Menu Đóng

Hướng dẫn mua EA – Robot Forex tại supertrader.win

Để mua sản phẩm Expert Advisor (EA - Robot Forex) tại supertrader.win các bạn hãy thực hiện chuyển khoản với số tiền của sản phẩm các bạn muốn mua với nội dung chuyển khoản như sau:

01. Trường hợp mua một sản phẩm EA duy nhất.​

  • Chủ tài khoản: Hoàng Văn Trọng​
  • Số tài khoản: 0011004073597 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội.​
  • Nội dung chuyển khoản: Tên BOT + ID Real + ID Demo. Ví dụ: RSI V2 111222 888999. Trong đó: RSI V2 là tên BOT muốn mua, 111222 là ID tài khoản MT4 real, 888999 là ID tài khoản Demo của bạn.

02. Trường hợp mua trọn bộ sản phẩm EA (toàn bộ EA của supertrader.win)​

  • Chủ tài khoản: Hoàng Văn Trọng​
  • Số tài khoản: 0011004073597 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội.​
  • Nội dung chuyển khoản: Tên BOT + ID Real + ID Demo. Ví dụ: RSI V2 111222 888999. Trong đó: RSI V2 là tên BOT muốn mua, 111222 là ID tài khoản MT4 real, 888999 là ID tài khoản Demo của bạn.

03. Trường hợp code EA theo yêu cầu​

  • Chủ tài khoản: Hoàng Văn Trọng​
  • Số tài khoản: 0011004073597 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội.​
  • Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại của bạn.